Viimeksi julkaistu 4.7.2022 9.32

Esityslista TaVE 78/2022 vp Talousvaliokunta Maanantai 4.7.2022 klo 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Hallituksen esitysHE 98/2022 vp

Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 

4. Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-34695
EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5. Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-34769
EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 104/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-35646
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi
Vastine EDK-2022-AK-36022
HE 104/2022 vp TaV 04.07.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-36031
HE 104/2022 vp TaV 04.07.2022 TietoEVRY Oyj Asiantuntijalausunto

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • valtiovarainministeriöliite
  • TietoEVRY Oyjliite

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

7. Muut asiat

Talousvaliokunnan kaukomatka Singaporeen 10.-18.9.2022. 

8. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 7.9.2022 klo 11.00.