Viimeksi julkaistu 15.12.2021 15.53

Esityslista TiVE 33/2021 vp Tiedusteluvalvontavaliokunta Torstai 16.12.2021 klo 8.15

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020

KertomusK 10/2021 vp

Päätetään tiedusteluvalvontavaltuutetun Kimmo Hakosen lausunnon julkisuudesta (TiVP 31/3.12.2021). 

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

4.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

KertomusK 8/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

5.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

KertomusK 17/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on pp.kk.vvvv