Viimeksi julkaistu 2.2.2022 11.23

Esityslista TyVE 1/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 3.2.2022 klo 12.15

Etäkokous

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-2028
HE 225/2021 vp TyV 03.02.2022 hallitussihteeri Emmi Äijälä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-2029
HE 225/2021 vp TyV 03.02.2022 hallitussihteeri Emmi Äijälä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-1665
HE 225_2021 vp_03022022.pdf

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

  • hallitussihteeri Emmi Äijälä työ- ja elinkeinoministeriöliite
  • neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala työ- ja elinkeinoministeriö

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

4.  Vaatimus sairaanhoitajien palkkatason nostamiseksi

KansalaisaloiteKAA 1/2021 vp
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1920
Asiantuntijasuunnitelma_KAA 1_2021 vp.pdf

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

5.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2022-AK-1209
Ohjelmaluonnos_CSW66 proposed organization of work.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1257
ESP-17_lähete_211221.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1258
ESP_17_määräaikaisraportti_2021.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1259
ESP_17 määräaikaisraportti_liite.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1408
ILO-asiakirja_Raportti ILC 109 final.pdf

— YK; Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 66. hybridimuotoinen istunto New Yorkissa ma 14.—pe 25.3.2022; Suomen valtuuskunnan edustajien nimeäminen. 

— Euroopan sosiaalisen peruskirjan täytäntöönpanosta annettu Suomen 17. määräaikaisraportti. 

— Suomen valtuuskunnan raportti, ILOn 109. Kansainvälinen työkonferenssi 3.–19.6. ja 25.11.–11.12.2021; ILO-asiakirja 1/2022. 

6.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on etäkokous keskiviikkona 9.2.2022 klo 11.30.