Esityslista
TyVE
3
2021 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 4.3.2021 klo 12.15
Kokouspaikka: M-koulutustila
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle. Määräaika: 31.5.2021. 
Päätetään asian käsittelystä. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 92/2013 vp. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-353183
perusmuistio
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352218
HE 11/2021 vp TyV 19.02.2021 hallitussihteeri Eeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354998
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 johtaja Tiina Korhonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354999
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 kehittämisasiantuntija Pirjo Pääkkönen, KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355000
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 juristi Antti Ristimäki, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355001
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355002
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355003
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355004
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355005
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355006
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355007
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355008
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Vastine
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-355844
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
/ luonnos 4.3.2021
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Asiantuntija: 
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.2.2021: 
Asiantuntijat: 
johtaja
Tiina
Korhonen
Uudenmaan TE-toimisto
liite
kehittämisasiantuntija
Pirjo
Pääkkönen
KEHA-keskus
liite
juristi
Antti
Ristimäki
Kansaneläkelaitos
liite
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Merkittiin saapuneeksi seuraava asiantuntijalausunto (vastine) epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.2021: 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Vastine 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 4/2021 vp käsittelyyn. 
8
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 4/2021 vp käsittelyyn. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352217
HE 4/2021 vp TyV 19.02.2021 neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Asiantuntija: 
neuvotteleva virkamies
Päivi
Kantanen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353023
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352510
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 ylitarkastaja Janne Kinnunen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353049
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 tarkastaja Merja Laakkonen, Itä-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353264
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 dosentti, yliopistonlehtori Mika Helander Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350910
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354888
HE 252/2020 vp TyV 04.03.2021 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350921
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353024
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352485
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353025
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350562
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350694
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350191
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353057
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 SV_Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353111
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 FI_Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
/ käännös
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353209
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352445
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353026
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352577
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 2/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.2.2021: 
Asiantuntijat: 
lainsäädäntöneuvos
Veli-Pekka
Hautamäki
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Janne
Kinnunen
Maahanmuuttovirasto
liite
tarkastaja
Merja
Laakkonen
Itä-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
liite
dosentti, yliopistonlehtori
Mika
Helander
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ulkoministeriö
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
liite
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Teollisuusliitto ry
liite
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353526
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 VT, vastaava lakimies Ville Wartiovaara, Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353377
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 lakimies Jyrki Ojanen, Rakennusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352830
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 lakimies Suvi Vilches, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353383
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 lakimies Sami Nisametdin, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353621
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353370
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353280
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352486
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353068
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352812
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355846
HE 253/2020 vp TyV 04.03.2021 erityisasiantuntija Pekka Lindroos, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355847
HE 253/2020 vp TyV 04.03.2021 lakimies Noora Haapa-alho, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355848
HE 253/2020 vp TyV 04.03.2021 palveluvastaava Sallamari Salonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.2.2021: 
Asiantuntijat: 
VT, vastaava lakimies
Ville
Wartiovaara
Rakennusteollisuus RT ry
liite
lakimies
Jyrki
Ojanen
Rakennusliitto ry
liite
lakimies
Suvi
Vilches
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
lakimies
Sami
Nisametdin
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ulkoministeriö
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Merkitään tiedoksi Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ilmoitus, että se yhtyy Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n lausuntoon. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 3.3.2021: 
Asiantuntijat: 
erityisasiantuntija
Pekka
Lindroos
Maahanmuuttovirasto
liite
lakimies
Noora
Haapa-alho
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
liite
palveluvastaava
Sallamari
Salonen
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
12
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353750
VNS 3/2020 vp TyV 25.02.2021 työympäristöasiantuntija Juha Sutinen, Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353844
VNS 3/2020 vp TyV 25.02.2021 johtava asiantuntija Jarmo Päivä, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353904
VNS 3/2020 vp TyV 25.02.2021 asiantuntija Nina Järviö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353799
VNS 3/2020 vp TyV 25.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.2.2021: 
Asiantuntijat: 
Työhyvinvointi ja digitalisaatio (henkinen työsuojelu, jaksaminen, etätyön nopea laajeneminen) 
työympäristöasiantuntija
Juha
Sutinen
Teollisuusliitto ry
liite
Työhyvinvointi ja digitalisaatio (henkinen työsuojelu, jaksaminen, etätyön nopea laajeneminen) 
johtava asiantuntija
Jarmo
Päivä
Teknologiateollisuus ry
liite
Sukupuolten moninaisuus - sukupuolten tasa-arvo, sukupuoli ja digitalisaatio  
asiantuntija
Nina
Järviö
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
Merkitään tiedoksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354379
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 työmarkkinapäällikkö Reima Lehtonen, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354436
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 lakimies Jenni Nisametdin, Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354275
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 lakimies Meri Listenmaa, Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353115
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2021-AK-354429
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Lisäselvitys
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021: 
Asiantuntijat: 
työmarkkinapäällikkö
Reima
Lehtonen
Metsäteollisuus ry
liite
lakimies
Jenni
Nisametdin
Kemianteollisuus ry
liite
lakimies
Meri
Listenmaa
Teollisuusliitto ry
liite
työelämäasioiden päällikkö
Jaana
Meklin
Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Estyneenä poissa on: 
professori
Matti
Liski
Merkitään tiedoksi Paperiliiton ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355266
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 neuvottelujohtaja Sari Ojanen, Valtion työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355120
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355083
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355044
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 johtaja Taina Vallander, STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353394
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355045
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355148
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-355152
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
/ esitys
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.2021: 
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
neuvottelujohtaja
Sari
Ojanen
Valtion työmarkkinalaitos
liite
neuvottelupäällikkö
Henrika
Nybondas-Kangas
KT Kuntatyönantajat
liite
asiantuntijalääkäri
Riitta
Työläjärvi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
johtaja
Taina
Vallander
STTK ry
liite
johtava asiantuntija
Anu
Tuovinen
Akava ry
liite
johtava asiantuntija
Vesa
Rantahalvari
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö
Tanja
Matikainen
Suomen Yrittäjät ry
liite
15
Työllisyyden kuntakokeilun etenemisen seuranta
Valiokunnan oma asia
Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Asiantuntija: 
johtava asiantuntija
Tanja
Ståhlberg
työ- ja elinkeinoministeriö
16
Muut asiat
17
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 5.3.2021 klo 11.00. 
Viimeksi julkaistu 3.3.2021 13.10