Viimeksi julkaistu 2.11.2021 7.25

Esityslista TyVE 41/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Tiistai 26.10.2021 klo 12.15

Etäkokous

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 198/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402606
HE 198/2021 vp TyV 26.10.2021 hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

  • hallitusneuvos Elise Pekkala työ- ja elinkeinoministeriöliite
  • erityisasiantuntija Patrik Tötterman työ- ja elinkeinoministeriö

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402676
HE 167/2021 vp TyV 26.10.2021 finanssineuvos Jukka Mattila, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-402677
HE 167/2021 vp TyV 26.10.2021 finanssineuvos Jukka Mattila, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402603
HE 167/2021 vp TyV 26.10.2021 opetusneuvos Tiina Polo, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402682
HE 167/2021 vp TyV 26.10.2021 palvelupäällikkö Minna Viitaharju, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402747
HE 167/2021 vp TyV 26.10.2021 palvelujohtaja Anu Huotari, Pohjois-Karjalan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402658
HE 167/2021 vp TyV 26.10.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

  • finanssineuvos Jukka Mattila valtiovarainministeriöliite
  • opetusneuvos Tiina Polo opetus- ja kulttuuriministeriöliite
  • palvelupäällikkö Minna Viitaharju Uudenmaan TE-toimistoliite
  • palvelujohtaja Anu Huotari Pohjois-Karjalan TE-toimistoliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • oikeusministeriöliite

5.  Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402784
VNS 6/2021 vp TyV 26.10.2021 Työtehoseura ry Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Työtehoseura ryliite

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.10.2021 klo 11.30.