Viimeksi julkaistu 24.1.2022 12.57

Esityslista TyVE 60/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Tiistai 25.1.2022 klo 11.00

Paikka: E440

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 239/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-958
Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi
/ Luonnos 25.1.2022

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

4.  Muut asiat

5.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on etäkokous torstaina 3.2.2022 klo 12.15.