Viimeksi julkaistu 2.2.2022 13.08

Esityslista UaVE 1/2022 vp Ulkoasiainvaliokunta Torstai 3.2.2022 klo 12.00

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin, neuvoston ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan välinen sopimus Euroopan parlamentin pääsystä neuvoston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon hallussa oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla

Valtioneuvoston E-selvitysE 126/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-415936
Euroopan parlamentin, neuvoston ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan välinen sopimus Euroopan parlamentin pääsystä neuvoston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon hallussa oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission ja korkean edustajan tiedonannosta, joka koskee EU:n arktista politiikkaa

Valtioneuvoston E-selvitysE 127/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-416315
Komission ja korkean edustajan tiedonanto EU:n arktisesta politiikasta

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Valtion tukemaan EU:n ulkorajoilla tapahtuvaan muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaaminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 130/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-417189
OSA; valtion tukemaan EU:n ulkorajoilla tapahtuvaan muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaaminen

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisesta avusta Moldovan tasavallalle

Valtioneuvoston E-selvitysE 134/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-365
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun myöntämisestä Moldovan tasavallalle

Ennakkokäsittely 

Kirjallinen menettely 20.1.2022. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Päätetään asian käsittelystä. 

7.  EU:n epävirallinen puolustusministerikokous 12. - 13.1.2022

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 120/2021 vp

Valmistelu 

Kirjallinen menettely 11.1.2022. Merkitään tavoitemuistio valiokunnalle jaetuksi. 

8.  Valtioneuvoston selvitys:Edustustoverkon kehittäminen 2022

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 1/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Kirjallinen menettely 28.1.2022. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Päätetään asian käsittelystä. 

9.  Valtioneuvoston selvitys Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaaviin tekoihin liittyvistä rajoittavista toimenpiteistä

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 5/2014 vp
Valtioneuvoston UTP-selvitysUTPJ 7/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 10/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 12/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 13/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 8/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 18/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 23/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 29/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 32/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 40/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 4/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 9/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 16/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 19/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 20/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 29/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 16/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 31/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 39/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 3/2019 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 4/2019 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 11/2019 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 12/2019 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 8/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 12/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 27/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 9/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 13/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 17/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 3/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 25/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 1/2022 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 25/2021 vp - UTP 5/2014 vp on saapunut eduskuntaan. 

Kirjallinen menettely 13.12.2021. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Jatkokirjelmä UTPJ 1/2022 vp - UTP 5/2014 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Päätetään asian käsittelystä. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Valiokunnan informointi ulkoministeriön toimialaan kuuluvasta asiasta

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 23/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 26/2021 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 26/2021 vp - UTP 23/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion käsittelyssä. 

Kirjallinen menettely 10.12.2021. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n Maliin kohdistamat rajoittavat toimenpiteet

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 38/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 27/2021 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 27/2021 vp - UTP 38/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Päätetään asian käsittelystä. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: Eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen tarkastelukonferenssi 13.-17.12.2021

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 39/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-418691
ulkoministeriön muistio 3.12.2021
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmäUTPJ 2/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-2009
UTPJ 2_2021 ulkoministeriön raportti 28.1.2022

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Kirjallinen menettely 8.12.2021. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Jatkokirjelmä UTPJ 2/2022 vp - UTP 39/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään asian käsittelystä. 

13.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan; syksyn 2021 kriisinhallintakatsaus

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 43/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-1407
Ulkoministeriön muistio 13.12.2021
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-1409
kartta_kriha_marraskuu 2021

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään asian käsittelystä. 

14.  Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

15.  Ukraina – ajankohtaiskatsaus

Valiokunnan oma asiaO 46/2021 vp

Asiantuntija: 

  • suurlähettiläs, erityisedustaja  Mikko Kinnunen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, ETYJ

16.  Valtioneuvoston selvitys: Katsaus Naton ajankohtaisiin kysymyksiin ja Suomen Nato-kumppanuuteen

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 41/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion käsittelyssä. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan. 

Asiantuntijat: 

klo 12.45
  • apulaisosastopäällikkö Tanja Jääskeläinen ulkoministeriö
  • yksikön johtaja Otto Saxén puolustusministeriö

17.  Muut asiat

18.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.2.2022 klo 11.00 (etäkokous)