Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

UaVE 17/2021 vp

Esityslista
UaVE
16
2021 vp
Ulkoasiainvaliokunta (virallinen etäkokous)
Keskiviikko 28.4.2021 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Toimenpidealoite kehitysyhteistyörahoituksen jäädyttämisestä koronapandemian ajaksi ja rajoitustoimien yrityksille aiheuttamien kustannuksien kattamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 5/2021 vp - U 15/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous 2.3.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2021-AK-356548
EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous
Raportointi 
Merkitään saapuneeksi ulkoministeriön raportti 5.3.2021. 
Asiantuntijat: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Ilkka-Pekka
Similä
ulkoministeriö
6
EU:n kehitysministerien videokokous 29.4.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkitään saapuneeksi ulkoministeriön valmistelumuistio 19.4.2021. 
Asiantuntijat: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Pekka
Hirvonen
ulkoministeriö
7
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalaisen kehitysrahoituksen rakenteen kehittäminen (EFAD)
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijat: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Pekka
Hirvonen
ulkoministeriö
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntija: 
klo 11.30
alivaltiosihteeri
Nina
Vaskunlahti
ulkoministeriö
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 5.5. klo 11.00 
Viimeksi julkaistu 27.4.2021 14.52