Viimeksi julkaistu 2.11.2021 7.23

Esityslista VeJE 25/2021 vp Verojaosto Torstai 28.10.2021 klo 10.30

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-404015
HE 142/2021 vp VeJ 28.10.2021 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-404016
HE 142/2021 vp VeJ 28.10.2021 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Timo Annala valtiovarainministeriöliite
 • finanssineuvos Filip Kjellberg valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Antti Sinkman valtiovarainministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-404193
U 56/2021 vp VeJ 28.10.2021 lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen klo 10.45 

Asiantuntija: 

 • lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen valtiovarainministeriöliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403701
HE 186/2021 vp VeJ 28.10.2021 johtava tutkija Elias Einiö, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403682
HE 186/2021 vp VeJ 28.10.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403902
HE 186/2021 vp VeJ 28.10.2021 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403742
HE 186/2021 vp VeJ 28.10.2021 Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen klo 11.00 

Asiantuntijat: 

 • johtava tutkija Elias Einiö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite
 • Aalto-yliopisto

Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Palkansaajien tutkimuslaitosliite
 • Helsingin yliopistoliite

Jaostoon on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Verohallinto

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403669
HE 189/2021 vp VeJ 28.10.2021 johtava veroasiantuntija Mika Jokinen, Verohallinto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403531
HE 189/2021 vp VeJ 28.10.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403555
HE 189/2021 vp VeJ 28.10.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-403675
HE 189/2021 vp VeJ 28.10.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403569
HE 189/2021 vp VeJ 28.10.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403679
HE 189/2021 vp VeJ 28.10.2021 Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403607
HE 189/2021 vp VeJ 28.10.2021 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403694
HE 189/2021 vp VeJ 28.10.2021 Veronmaksajain Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto

Etäkuuleminen klo 11.10 

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Antti Hästbacka Tulli
 • johtava veroasiantuntija Mika Jokinen Verohallintoliite

Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Kaupan liitto ryliite
 • Keskuskauppakamariliite
 • Veronmaksajain Keskusliitto ryliite

Jaostoon ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • ulkoministeriö
 • Suomen Yrittäjät ry

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402899
HE 190/2021 vp VeJ 28.10.2021 Verohallinto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403567
HE 190/2021 vp VeJ 28.10.2021 Tulli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403553
HE 190/2021 vp VeJ 28.10.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-402949
HE 190/2021 vp VeJ 28.10.2021 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-403566
HE 190/2021 vp VeJ 28.10.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-403801
HE 190/2021 vp VeJ 28.10.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto

Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Verohallintoliite
 • Tulliliite
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry liite

Jaostoon ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Keskuskauppakamari
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on perjantaina 29.10.2021 klo 10.00 (etäkokous).