Viimeksi julkaistu 3.11.2021 14.51

Hallituksen esitys HE 122/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatettaisiin vastaamaan vuoden 2021 alussa voimaan tulevia maakuntajaon muutoksia sekä kahta kuntajaon muutosta, joista toinen on tullut voimaan vuoden 2020 alussa ja toinen tulee voimaan vuoden 2021 alussa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. 

PERUSTELUT

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vaalilain (714/1998) 5 §:ssä säädetään, että eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta vaalipiireihin. Pykälässä luetellaan kuhunkin vaalipiiriin kuuluvat kunnat. Omaksutusta lainsäädännöllisestä ratkaisusta johtuen pykälää täytyy muuttaa jokaisen sellaisen maakuntajakoa koskevan muutoksen yhteydessä, jonka seurauksena joku tai jotkut kunnat siirtyvät maakunnasta toiseen siten, että myös niiden vaalipiiri muuttuu. Lisäksi pykälää on muutettava jokaisen sellaisen kuntajaon muutoksen yhteydessä, joka merkitsee uuden kunnan perustamista yhdistämällä olemassa olevia kuntia tai jakamalla olemassa oleva kunta riippumatta siitä, johtaako muutos vaalipiirin rajojen tarkistamiseen. Samoin pykälää on muutettava kunnan nimen muuttuessa. 

Esityksessä ehdotetaan vaalilain 5 §:n muuttamista siten, että se vastaisi vuoden 2021 alussa voimaan tulevia maakuntajaon muutoksia sekä kahta kuntajaon muutosta, joista toinen on tullut voimaan vuoden 2020 alussa ja toinen tulee voimaan vuoden 2021 alussa. 

Maakuntajaon muutokset 

Maakuntajakolain (1159/1997) 1 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianosaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan. Valtioneuvosto on 29.8.2019 antanut uuden päätöksen maakunnista (978/2019), joka tulee voimaan 1.1.2021. Verrattuna aiempaan vastaavaan päätökseen (100/2015) uudella päätöksellä muutettiin viiden kunnan maakuntaa: Heinäveden kunta siirrettiin Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan, Iitin kunta Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan, Isokyrön kunta Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, Joroisten kunta Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan ja Kuhmoisten kunta Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan. 

Kuntajaon muutokset 

Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta yhdistettiin uudeksi Nurmeksen kaupungiksi valtioneuvoston 13.6.2019 tekemällä päätöksellä (751/2019), joka tuli voimaan 1.1.2020. 

Kankaanpään kaupunki ja Honkajoen kunta yhdistettiin uudeksi Kankaanpään kaupungiksi valtioneuvoston 11.6.2020 tekemällä päätöksellä (443/2020), joka tulee voimaan 1.1.2021. 

Muutosten vaikutus vaalilain 5 §:ään 

Isokyrön kunnan siirtäminen Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ei aiheuta muutosta vaalipiirijakoon, koska molemmat maakunnat kuuluvat Vaasan vaalipiiriin. Sen sijaan muut edellä mainitut maakuntajakomuutokset edellyttävät vaalipiirijaon muuttamista. Kumpikaan kuntajaon muutos ei aiheuta muutosta vaalipiirijakoon.  

Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain 5 §:n 

– 4 kohdasta, jossa luetellaan Satakunnan vaalipiiriin kuuluvat kunnat, poistetaan Honkajoki;  

– 6 kohtaan, jossa luetellaan Hämeen vaalipiiriin kuuluvat kunnat, lisätään Iitti; 

– 7 kohtaan, jossa luetellaan Pirkanmaan vaalipiiriin kuuluvat kunnat, lisätään Kuhmoinen; 

– 8 kohdasta, jossa luetellaan Kaakkois-Suomen vaalipiiriin kuuluvat kunnat, poistetaan Heinävesi, Iitti ja Joroinen; 

– 9 kohtaan, jossa luetellaan Savo-Karjalan vaalipiiriin kuuluvat kunnat, lisätään Heinävesi ja Joroinen ja siitä poistetaan Valtimo; 

– 11 kohdasta, jossa luetellaan Keski-Suomen vaalipiiriin kuuluvat kunnat, poistetaan Kuhmoinen. 

Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia vaalilain 6 §:n mukaisesti vaalipiireistä valittavien kansanedustajien lukumääriin, koska vaalipiiristä toiseen siirrettävät kunnat ovat asukasluvuiltaan melko pieniä. On kuitenkin todettava, että Heinäveden, Iitin ja Joroisten siirtäminen pois Kaakkois-Suomen vaalipiiristä vähentäisi vaalipiirin asukaslukua yhtensä 14 397 asukkaalla (tilanteen 31.7.2020 mukaan), mikä vastaa laskennallisesti noin puolta kansanedustajan paikkaa. Vaalipiiristä valittiin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 17 kansanedustajaa, mutta väestötiedot (31.7.2020) näyttäisivät paikkaluvun pudonneen jo nyt kuuteentoista. Kolmen kunnan siirtäminen pois vaalipiiristä pienentäisi asukaslukua edelleen.  

Heinäveden, Iitin, Joroisten ja Kuhmoisten äänioikeutetut äänestävät seuraavissa eduskuntavaaleissa eri vaalipiirin ehdokkaita kuin aikaisemmin. Tähän on syytä kiinnittää huomiota vaaleja koskevassa viestinnässä. 

Esityksellä ei ole taloudellisia tai muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä. Esityksestä ei ole pyydetty lausuntoja, koska edellä mainittua valtioneuvoston maakuntajakopäätöstä koskeneella lausuntokierroksella vaalipiirimuutokset olivat esillä. 

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan vaalilain (714/1998) 5 §:n 4, 6―9 ja 11 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 361/2016, seuraavasti: 
5 § Vaalipiirit eduskuntavaaleissa 
Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipiireihin
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) Satakunnan vaalipiiri, johon kuuluvat Euran, Eurajoen, Harjavallan, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Rauman, Siikaisten, Säkylän sekä Ulvilan kunnat; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6) Hämeen vaalipiiri, johon kuuluvat Asikkalan, Forssan, Hartolan, Hattulan, Hausjärven, Heinolan, Hollolan, Humppilan, Hämeenlinnan, Iitin, Janakkalan, Jokioisten, Kärkölän, Lahden, Lopen, Orimattilan, Padasjoen, Riihimäen, Sysmän, Tammelan sekä Ypäjän kunnat; 
7) Pirkanmaan vaalipiiri, johon kuuluvat Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Kihniön, Kuhmoisten, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken, Vesilahden, Virtain sekä Ylöjärven kunnat; 
8) Kaakkois-Suomen vaalipiiri, johon kuuluvat Enonkosken, Haminan, Hirvensalmen, Imatran, Juvan, Kangasniemen, Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Miehikkälän, Mikkelin, Mäntyharjun, Parikkalan, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Pyhtään, Rantasalmen, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Savonlinnan, Sulkavan, Taipalsaaren sekä Virolahden kunnat; 
9) Savo-Karjalan vaalipiiri, johon kuuluvat Heinäveden, Iisalmen, Ilomantsin, Joensuun, Joroisten, Juankosken, Juuan, Kaavin, Keiteleen, Kiteen, Kiuruveden, Kontiolahden, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Pielaveden, Polvijärven, Rautalammin, Rautavaaran, Rääkkylän, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, Tohmajärven, Tuusniemen, Varkauden, Vesannon sekä Vieremän kunnat; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11) Keski-Suomen vaalipiiri, johon kuuluvat Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren sekä Äänekosken kunnat; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10.9.2020 
Pääministeri Sanna Marin 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson