E 142/2016 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto älykkäiden ja yhteentoimivien liikennejärjestelmien strategiaksi EU:ssa

Eduskunnan tietojensaantioikeus mm. EU-asioissa

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

E 142/2016 vp LiV 17.02.2017 liikenneneuvos Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 27.2.2017 13:24