E 34/2018 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 (yleinen elintarvikelainsäädäntö), direktiivin 2001/18/EY (muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön), asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut), asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (rehun lisäaineet), asetuksen (EY) N:o 2065/2003 (savuaromit), asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit), asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely), asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (kasvinsuojeluaineet) ja asetuksen (EU) 2015/2283 (uuselintarvikkeet) muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
SuV:n tai UaV:n päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä22.05.2018
EsittelijäMaa- ja metsätalousministeriö
Ministeriö lähetti selvityksen eduskunnalle.
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2018/0901
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatelintarvikkeet  eläinlääkintä  geenitekniikka  rehut  torjunta-aineet  Euroopan unioni 
Latest publish 8.10.2019 15:43