E 86/2017 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta digitalouden verotuksesta COM(2017) 547 final

Eduskunnan tietojensaantioikeus mm. EU-asioissa

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

E 86/2017 vp VeJ 21.11.2017 johtava veroasiantuntija Sami Laaksonen, Verohallinto Asiantuntijalausunto 
E 86/2017 vp VeJ 22.11.2017 apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
E 86/2017 vp VeJ 23.11.2017 yliopisto-opettaja Mika Nissinen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
E 86/2017 vp VeJ 28.11.2017 Kepa ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 13.12.2017 16:01