Latest publish 13.12.2017 16.01
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta digitalouden verotuksesta COM(2017) 547 final

Valiokuntien asiantuntijalausunnot