HE 1/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaRauennut
KäsittelyvaiheRaukeaminen
Raukeaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä04.02.2016
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.02.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä09.02.2016
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Raukeaminen
Päivämäärä16.04.2019
Asiakirja
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla
 
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
Päivämäärä18.04.2019
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.02.2016
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatpäiväsakko  rikesakko  pysäköintivirhemaksut  rikoslaki  sakon muuntorangaistus  liikennerikkomukset  tulot  työskentely ulkomailla 
Latest publish 30.5.2019 17:11