HE 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä06.02.2020
Allekirjoittajaoikeusministeri
Anna-Maja  Henriksson
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Niklas  Vainio
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä11.02.2020
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.02.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut13.02.2020
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatturvallisuusselvitykset  turvatarkastukset  lentoasemat  henkilöstö  ilmailuala  kulunvalvonta  lentoliikenne  lentoposti  turvallisuuspoliisi  poliisi  järjestäytynyt rikollisuus  tiedonsaantioikeus  terrorisminvastainen toiminta  Euroopan unioni  Liikenne- ja viestintävirasto 
Latest publish 19.2.2020 11:01