HE 10/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain 21 ja 209 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki ympäristönsuojelulain 21 ja 209 §:n muuttamisesta
Vahvistettu20.05.2016
Säädöskokoelma384/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä18.02.2016
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
Allekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.02.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä23.02.2016
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä01.04.2016
Mietintö pantiin pöydälle 5.4.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 10/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.04.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 10/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä20.04.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.04.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut24.02.2016
Käsittely päättynyt31.03.2016
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatympäristönsuojelu  vesiensuojelu  ympäristöluvat  laatu  vesi  tutkimus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 3.1.2017 14:06