HE 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Valmistava keskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.02.2020
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeusministeri
Anna-Maja  Henriksson
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Sofia  Aspelund
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.02.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.02.2020
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.02.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä27.05.2020
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Lausunnon vastaanotto
talousvaliokunta
Päivämäärä27.05.2020
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 9/2020 vp on saapunut valiokuntaan.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.06.2020
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvien 2., 4., ja 6.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvien 1., 3. ja 5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 10/2020 vp sisältyvien 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvät 2., 4., ja 6.-16. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvät 1., 3. ja 5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 10/2020 vp sisältyvät 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi
.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.06.2020
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvien 2., 4., ja 6.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvien 1., 3. ja 5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 10/2020 vp sisältyvien 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvät 2., 4., ja 6.-16. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvät 1., 3. ja 5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 10/2020 vp sisältyvät 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi
.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä26.02.2020
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.06.2020
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvien 2., 4., ja 6.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvien 1., 3. ja 5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 10/2020 vp sisältyvien 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvät 2., 4., ja 6.-16. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvät 1., 3. ja 5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 10/2020 vp sisältyvät 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi
.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.02.2020
Käsittely päättynyt11.06.2020
Käsittely päättynyt11.06.2020
Käsittely päättynyt11.06.2020
+ Talousvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkuluttajansuoja  seuraamukset  maksut  markkinaoikeus  hallintolainkäyttö  perustuslainmukaisuus  muutoksenhaku  hallintotuomioistuimet  oikeudenkäynti  hallintoasiat  Korkein hallinto-oikeus 
Latest publish 23.6.2020 14.55