HE 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Valmistava keskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.02.2020
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeusministeri
Anna-Maja  Henriksson
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Sofia  Aspelund
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.02.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.02.2020
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.02.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä27.05.2020
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Lausunnon vastaanotto
talousvaliokunta
Päivämäärä27.05.2020
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 9/2020 vp on saapunut valiokuntaan.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä26.02.2020
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.02.2020
+ Talousvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkuluttajansuoja  seuraamukset  maksut  markkinaoikeus  hallintolainkäyttö  perustuslainmukaisuus  muutoksenhaku  hallintotuomioistuimet  oikeudenkäynti  hallintoasiat  Korkein hallinto-oikeus 
Latest publish 28.5.2020 11.34