Direct link to content

HE 100/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 29.8.2017 15.32
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot