HE 100/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.03.2019
Säädöskokoelma394/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu29.03.2019
Säädöskokoelma395/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.03.2019
Säädöskokoelma396/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
Vahvistettu29.03.2019
Säädöskokoelma397/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki maksulaitoslain muuttamisesta
Vahvistettu29.03.2019
Säädöskokoelma398/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 12
Annettu
Päivämäärä23.08.2018
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
finanssineuvos
Miki  Kuusinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.09.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.09.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä05.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 100/2018 vp sisältyvien 1.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 100/2018 vp sisältyvät 1.-16. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 17. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.03.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä19.03.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut07.09.2018
Käsittely päättynyt05.03.2019
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatluottolaitokset  rahoitusmarkkinat  väärinkäyttö  rekisterit  pääoma  rahastot  osakkeet  voitonjako  rikkomukset  salassapitovelvollisuus  sijoituspalvelut  tietosuoja  asetukset  Finanssivalvonta  Euroopan unioni 
Latest publish 3.4.2019 12:46