HE 101/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi

(Neljäs lisäbudjetti 2015)

Valtion talousarvion ja lisätalousarvion laadinta ja hyväksyminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 101/2015 vp MaJ 04.11.2015 talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 101/2015 vp MaJ 04.11.2015 talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 101/2015 vp AyJ 04.11.2015 talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 101/2015 vp HtJ 04.11.2015 osastopäällikkö Jukka Aalto, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 101/2015 vp HtJ 04.11.2015 talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 101/2015 vp HtJ 04.11.2015 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 101/2015 vp LiJ 05.11.2015 liikenneneuvos Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 101/2015 vp TeJ 11.11.2015 talousjohtaja Mika Niemelä , työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 31.1.2017 16.40