Latest publish 13.1.2022 13.24
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot