Latest publish 4.8.2020 16.10
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot