HE 102/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 102/2016 vp SiV 09.09.2016 johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 16.09.2016 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 Suomen kirjastoseura ry Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 Suomen tieteellinen kirjastoseura r.y. Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 toiminnanjohtaja Anne Salomaa, Sanasto ry Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 toiminnanjohtaja Suvi Oinonen, Suomen Kirjailijaliitto r.y. Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 toimitusjohtaja Valtteri Niiranen, Kopiosto ry Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 Kansalliskirjasto Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Asiantuntijalausunto 
HE 102/2016 vp SiV 23.09.2016 toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 28.8.2017 14:06