Latest publish 3.12.2020 12.37
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 102/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta
Vahvistettu
27.11.2020
Säädöskokoelma
895/2020
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki rikoslain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
27.11.2020
Säädöskokoelma
896/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
27.11.2020
Säädöskokoelma
897/2020
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
27.11.2020
Säädöskokoelma
898/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki pakkokeinolain muuttamisesta
Vahvistettu
27.11.2020
Säädöskokoelma
899/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä17.06.2020AllekirjoittajaoikeusministeriAnna-Maja HenrikssonAllekirjoittajaOikeusministeriöEsittelijälainsäädäntöneuvosTanja InnanenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

22.06.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

09.09.2020
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

16.10.2020
Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

20.10.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 102/2020 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

23.10.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 102/2020 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

02.11.2020
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

04.11.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut10.09.2020
Käsittely päättynyt14.10.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

menettämisseuraamusvastavuoroisuusEU-maatasetuksetomaisuustodisteetpakkokeinottakavarikkohenkilötiedotrikosasiatEuroopan unioni