Latest publish 10.4.2019 13.52
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 103/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.01.2018
Säädöskokoelma
95/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki ajokorttilain muuttamisesta
Vahvistettu
30.01.2018
Säädöskokoelma
96/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.01.2018
Säädöskokoelma
97/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.01.2018
Säädöskokoelma
98/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.01.2018
Säädöskokoelma
99/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.09.2017AllekirjoittajaOikeusministeriöAllekirjoittajaoikeusministeriAntti HäkkänenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

19.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

20.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

21.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

22.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

26.09.2017
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

29.11.2017
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

30.11.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 103/2017 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

04.12.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

08.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 103/2017 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

18.12.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

19.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut29.09.2017
Käsittely päättynyt28.11.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

sakkorikesakkoajokieltopoliisitoimivaltamuutoksenhakuliikennejuopumusajokortitkuulemismenettelytiedoksianto