HE 103/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma95/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ajokorttilain muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma96/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma97/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma98/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma99/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä19.09.2017
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä21.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.09.2017
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2017
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 103/2017 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 103/2017 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä18.12.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä19.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut29.09.2017
Käsittely päättynyt28.11.2017
+ Lakivaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsakko  rikesakko  ajokielto  poliisi  toimivalta  muutoksenhaku  liikennejuopumus  ajokortit  kuulemismenettely  tiedoksianto 
Latest publish 10.4.2019 13.52