Latest publish 3.4.2019 14.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot