HE 104/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheAsian käsittely jatkuu yhdistettynä
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki Liikenne- ja viestintävirastosta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki ajokorttilain muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 55
Annettu
Päivämäärä30.08.2018
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöjohtaja
Silja  Ruokola
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä12.09.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.09.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä13.09.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2018
Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.10.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp sisältyvien 11., 14., 17.-20., 22., 24.-26., 29., 33., 34., 36., 42., 49., 50., 59., 61.-63., 69., 71., 72., 76., 78., 80., 86. ja 89. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 104/2018 vp sisältyvän 60. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp sisältyvien 1.-10., 12., 13., 15., 16., 21., 23., 27., 30.-32., 35., 37.-41., 43.-48., 51.-58., 66.-68., 70., 73.-75., 77., 79., 81.-85., 87. ja 88. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 104/2018 vp sisältyvien 1.-40. ja 44.-59. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp sisältyvän 28. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp sisältyvien 60., 64. ja 65. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 104/2018 vp sisältyvien 41.-43. lakiehdotuksen hylkäämisestä yhdistettyinä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.10.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp sisältyvät 11., 14., 17.-20., 22., 24.-26., 29., 33., 34., 36., 42., 49., 50., 59., 61.-63., 69., 71., 72., 76., 78., 80., 86. ja 89. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 104/2018 vp sisältyvän 60. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp sisältyvät 1.-10., 12., 13., 15., 16., 21., 23., 27., 30.-32., 35., 37.-41., 43.-48., 51.-58., 66.-68., 70., 73.-75., 77., 79., 81.-85., 87. ja 88. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 104/2018 vp sisältyvät 1.-40. ja 44.-59 lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp sisältyvän 28. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp sisältyvien 60., 64. ja 65. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 104/2018 vp sisältyvien 41.-43. lakiehdotuksen hylkäämisestä yhdistettyinä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut13.09.2018
Käsittely päättynyt11.10.2018
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatvirastot  liikenne  liikenneväylät  organisaatiomuutokset  maakuntauudistus  liikennejärjestelmät  tiet  maakuntaliitot  tietosuoja  asetukset  Liikenne- ja viestintävirasto  Liikennevirasto  Euroopan unioni 
Latest publish 28.4.2020 8.34