HE 105/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 105/2015 vp StV 10.11.2015 lakimies Pirkko Sihvonen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 105/2015 vp StV 10.11.2015 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2015 vp StV 10.11.2015 sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2015 vp StV 20.11.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 105/2015 vp StV 03.12.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.2.2017 16:00