Latest publish 25.10.2017 8.44
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 105/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki työsopimuslain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1448/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki merityösopimuslain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1449/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n ja 13 luvun 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1450/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä16.06.2016AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajaulkoasiainministeriTimo SoiniValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

17.06.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

22.06.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

23.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

24.11.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

25.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

29.11.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

30.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

20.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

21.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut07.09.2016
Käsittely päättynyt17.11.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

työsopimuksetmerityösopimuslakipitkäaikaistyöttömätmääräaikaisuustyökyvyttömyysperhevapaattestit