HE 105/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 105/2016 vp TyV 14.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 14.09.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 15.09.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 15.09.2016 asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 15.09.2016 lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 15.09.2016 päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 15.09.2016 työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp PeV 28.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp PeV 28.09.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp PeV 28.09.2016 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp PeV 28.09.2016 OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 29.09.2016 tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 29.09.2016 pääsihteeri Tanja Auvinen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 04.10.2016 Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 04.10.2016 työmarkkina-asiamies Pauliina Hirsimäki, Kirkon työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 04.10.2016 Suomen Konepäällystöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 04.10.2016 Suomen Merimies-Unioni SMU ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 04.10.2016 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 07.10.2016 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 07.10.2016 Suomen Laivanpäällystöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 07.10.2016 palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 07.10.2016 toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 13.10.2016 kauppatieteiden tohtori Kari Hämäläinen Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 13.10.2016 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 13.10.2016 erityisasiantuntija Erno Mähönen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 13.10.2016 yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Simo Aho Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 26.10.2016 vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 105/2016 vp TyV 28.10.2016 ylitarkastaja Mia Murtomäki, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 25.10.2017 8.44