HE 106/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 106/2016 vp StV 07.09.2016 hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 5.4.2017 10.40