HE 107/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 107/2015 vp StV 20.11.2015 neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 20.11.2015 lääketieteen opiskelija Inari Natri, Suomen Medisiinariliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 20.11.2015 erikoistutkija Jaakko Koivumäki, Suomen Hammaslääkäriliitto Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 20.11.2015 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 20.11.2015 johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 20.11.2015 tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, Tehy ry Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 20.11.2015 varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 20.11.2015 hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 26.11.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 107/2015 vp StV 04.12.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.2.2017 16.00