Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 5.7.2019 11:40