HE 107/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 107/2018 vp TaV 13.09.2018 johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 107/2018 vp TaV 13.09.2018 neuvotteleva virkamies Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 22.10.2018 12:10