HE 107/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki työsopimuslain muuttamisesta
Vahvistettu27.03.2020
Säädöskokoelma163/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merityösopimuslain muuttamisesta
Vahvistettu27.03.2020
Säädöskokoelma164/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu27.03.2020
Säädöskokoelma165/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu27.03.2020
Säädöskokoelma166/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä16.01.2020
Allekirjoittajatyöministeri
Tuula  Haatainen
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
erityisasiantuntija
Elli  Nieminen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.02.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.02.2020
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.02.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2020
Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.03.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 107/2019 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.03.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 107/2019 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä11.03.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä12.03.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut19.02.2020
Käsittely päättynyt25.02.2020
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyösopimukset  merityösopimuslaki  viranhaltijat  työvoimapalvelut  työnantajat  ilmoitusvelvollisuus  irtisanominen  työllistyminen  tiedonsaanti  tiedonvälitys 
Latest publish 1.4.2020 12.22