HE 107/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheLähetekeskustelu
Lähetekeskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki työsopimuslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merityösopimuslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä16.01.2020
Allekirjoittajatyöministeri
Tuula  Haatainen
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
erityisasiantuntija
Elli  Nieminen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.02.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.02.2020
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.02.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyösopimukset  merityösopimuslaki  viranhaltijat  työvoimapalvelut  työnantajat  ilmoitusvelvollisuus  irtisanominen  työllistyminen  tiedonsaanti  tiedonvälitys 
Latest publish 18.2.2020 16:46