HE 108/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 108/2015 vp MmV 20.11.2015 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2015 vp MmV 20.11.2015 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2015 vp MmV 20.11.2015 johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto 
HE 108/2015 vp MmV 20.11.2015 metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 27.9.2018 10.13