Latest publish 24.10.2017 9.15
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 108/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Toinen käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1397/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1398/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1399/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1400/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1401/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä22.06.2016AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

23.06.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

07.09.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

07.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

08.12.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

09.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2016 vp sisältyvien 1.-17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Toinen käsittely

12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Toinen käsittely

12.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

13.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2016 vp sisältyvät 1.-17. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

22.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

23.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut09.09.2016
Käsittely päättynyt07.12.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

julkiset hankinnatkilpailuttaminenoikeusturvavesihuoltoenergiahuoltoliikennepostipalvelutkäyttöoikeussopimuksetrikosrekisterittarjouksetdirektiivitEU-maatavoimuussisämarkkinatpienet ja keskisuuret yrityksetvalvontaEuroopan unioni