HE 108/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheToinen käsittely
Toinen käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1397/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1398/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1399/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1400/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1401/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 12
Annettu
Päivämäärä22.06.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.06.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.09.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.09.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä07.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2016 vp sisältyvien 1.-17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä12.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2016 vp sisältyvät 1.-17. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.09.2016
Käsittely päättynyt07.12.2016
+ Talousvaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatjulkiset hankinnat  kilpailuttaminen  oikeusturva  vesihuolto  energiahuolto  liikenne  postipalvelut  käyttöoikeus  sopimukset  rikosrekisterit  tarjoukset  direktiivit  EU-maat  avoimuus  sisämarkkinat  pienet ja keskisuuret yritykset  valvonta  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (210)
Latest publish 24.10.2017 9.15