HE 108/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 108/2016 vp StV 14.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 14.09.2016 neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 14.09.2016 hankintapäällikkö Kirsi Kunnas-Leinonen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 14.09.2016 apulaisjohtaja Arttu Juuti, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 14.09.2016 markkinaoikeustuomari Ville Parkkari, markkinaoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 15.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 15.09.2016 ryhmäpäällikkö Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 15.09.2016 ryhmäpäällikkö Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 15.09.2016 johtava konsultti Liisa Lehtomäki, Hansel Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 15.09.2016 johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 15.09.2016 lakimies Vesa Vuorenkoski, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 15.09.2016 ryhmäpäällikkö Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 15.09.2016 johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 15.09.2016 ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 15.09.2016 kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 15.09.2016 elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 15.09.2016 elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 22.09.2016 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 22.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 22.09.2016 ylitarkastaja Tarja Sinivuori-Boldt, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 22.09.2016 erityisasiantuntija Kirsi Väätämöinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 22.09.2016 asiantuntija Jukka Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 22.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 22.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 22.09.2016 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 22.09.2016 johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 22.09.2016 ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 23.09.2016 yksikönpäällikkö Virpi Kangasniemi, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 23.09.2016 yksikönpäällikkö Virpi Kangasniemi, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 23.09.2016 lakimies Heidi Hillner, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 23.09.2016 lakimies Heidi Hillner, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 23.09.2016 apulaisjohtaja Arttu Juuti, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 27.09.2016 sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, Helsingin seudun liikenne Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 27.09.2016 toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 27.09.2016 johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 27.09.2016 Suomen Taksiliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 27.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 27.09.2016 lakimies Heli Kumpulainen, Finavia Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 27.09.2016 yhteiskuntasuhdepäällikkö Nina Routti-Hietala, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 28.09.2016 toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 28.09.2016 johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 28.09.2016 toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 28.09.2016 ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 28.09.2016 toimitusjohtaja Riku Eksymä, Jätelaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 28.09.2016 erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 28.09.2016 lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 28.09.2016 toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Council Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 29.09.2016 hallitusneuvos Ulla Kumpulainen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 29.09.2016 neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 va. kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen, Kiuruveden kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 va. kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen, Kiuruveden kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 va. kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen, Kiuruveden kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 toiminnanohjaaja Tiina Lampisjärvi, Ruokatieto Yhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 29.09.2016 hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 toimitusjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 toimitusjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 toiminnanjohtaja Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 hallituksen jäsen Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 lääkintöneuvos Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 Kehitysvammaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 29.09.2016 apulaisjohtaja Arttu Juuti, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 29.09.2016 lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi, Hansel Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 29.09.2016 erityisasiantuntija Minna Salminen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 29.09.2016 Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 29.09.2016 johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 30.09.2016 toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Council Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 30.09.2016 toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Council Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 30.09.2016 toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Council Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 04.10.2016 ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 04.10.2016 markkinaoikeustuomari Ville Parkkari, markkinaoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 04.10.2016 neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 04.10.2016 toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 04.10.2016 toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 04.10.2016 talouspäällikkö Antti Niemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 04.10.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 04.10.2016 hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 04.10.2016 toiminnanjohtaja Satu Helin, Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 04.10.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 04.10.2016 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 04.10.2016 apulaisjohtaja Arttu Juuti, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 04.10.2016 pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 asianajaja Tuomas Aho, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 05.10.2016 EkoCentria Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 asiantuntija Jukka Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 johtaja Marko Silén, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi, Hansel Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 hallituksen puheenjohtaja Jukka Rantanen, Suomen Elinkeino- ja kehitysyhtiöt SEKES ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 05.10.2016 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 06.10.2016 johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 06.10.2016 johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 06.10.2016 Senior Scientist Ville Valovirta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 06.10.2016 selvitysmies, asianajaja Mikko Alkio Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 06.10.2016 Senior Scientist Ville Valovirta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 ympäristölakimies Pasi Kallio, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 asiantuntija Pilvi Takala, PTCServices Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 toimitusjohtaja Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 toimitusjohtaja Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 hallituksen jäsen Tiina Lappalainen, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 lakimies Pauliina Juntunen, KL-Kuntahankinnat Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 toimitusjohtaja Riku Eksymä, Jätelaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 johtava kaupunginasiamies Harry Åhlgren, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 vs. hallintopäällikkö Maria Ovaska, Haminan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 markkinaoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 07.10.2016 lakimies Katja Korhonen, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 07.10.2016 toimitusjohtaja Riku Eksymä, Jätelaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 11.10.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 11.10.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 11.10.2016 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Motiva Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Valmet Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Lassila & Tikanoja Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Puhdaspalvelu Fi Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Reilu kauppa ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 11.10.2016 neuvoston jäsen, lakimies Henrik Gustafsson, Valtakunnallinen vammaisneuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 11.10.2016 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 hallituksen jäsen Mikko Kantero, Eera Waste Refining Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 asianajaja Marita Iskala, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Kuntien Tiera Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 11.10.2016 Perämeren Jätehuolto Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 11.10.2016 asiantuntija Jukka Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 12.10.2016 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 12.10.2016 hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 12.10.2016 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 12.10.2016 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp YmV 12.10.2016 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 12.10.2016 Suomen Perimistoimistojen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 12.10.2016 neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 12.10.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp PeV 12.10.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp PeV 12.10.2016 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp PeV 12.10.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp PeV 12.10.2016 oikeustieteen tohtori Kirsi-Maria Halonen Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 13.10.2016 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 13.10.2016 lakimies Heidi Hillner-Huotari, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 13.10.2016 lakimies Heidi Hillner-Huotari, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 13.10.2016 Valtakunnallinen vammaisneuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 14.10.2016 hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 14.10.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 14.10.2016 Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 14.10.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 14.10.2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp StV 14.10.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 18.10.2016 asianajaja Jaakko Lindgren, Dottir Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 18.10.2016 toimitusjohtaja Riku Eksymä, Jätelaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 18.10.2016 toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 18.10.2016 toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 18.10.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 18.10.2016 oikeustieteen tohtori Anne Nenonen Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 18.10.2016 professori Jukka Hallikas Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 19.10.2016 elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 19.10.2016 asiantuntija Jukka Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 19.10.2016 Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp LiV 19.10.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 19.10.2016 toimitusjohtaja Kimmo Koski, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 19.10.2016 toimitusjohtaja Kimmo Koski, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 19.10.2016 johtaja Juhani Anhava, Outotec Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 19.10.2016 hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 21.10.2016 professori Petri Kuoppamäki, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 21.10.2016 verotusneuvos Markku Hirvonen Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 25.10.2016 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 25.10.2016 toimitusjohtaja Tuula Honkanen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 25.10.2016 toimitusjohtaja Nina Rasola, RL-Huolinta Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp PeV 25.10.2016 apulaisprofessori, dosentti Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 25.10.2016 toimitusjohtaja Tuula Honkanen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 26.10.2016 selvitysmies, asianajaja Mikko Alkio Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 26.10.2016 selvitysmies, asianajaja Mikko Alkio Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp PeV 27.10.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp PeV 27.10.2016 professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp PeV 27.10.2016 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 28.10.2016 selvitysmies, asianajaja Mikko Alkio Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 08.11.2016 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 08.11.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 08.11.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 11.11.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 16.11.2016 Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 16.11.2016 Jätelaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp HaV 23.11.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 29.11.2016 Motiva Oy Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 29.11.2016 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 29.11.2016 ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp MmV 01.12.2016 Jätelaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 108/2016 vp TaV 01.12.2016 vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 24.10.2017 9.15