HE 11/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Eduskunnan vastaus
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
Vahvistettu23.10.2015
Säädöskokoelma1278/2015
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu23.10.2015
Säädöskokoelma1279/2015
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu23.10.2015
Säädöskokoelma1280/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu23.10.2015
Säädöskokoelma1281/2015
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä25.06.2015
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä26.06.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä29.06.2015
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.06.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä07.10.2015
Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.10.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 11/2015 vpsisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.10.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 11/2015 vpsisältyvät 1.-4.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä14.10.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä15.10.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut08.09.2015
Käsittely päättynyt02.10.2015
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatarvopaperimarkkinalaki  arvopaperimarkkinat  julkisuus  yhtiöt  pörssiyhtiöt  tiedonantovelvollisuus  direktiivit  rahoitusmarkkinat  pienet ja keskisuuret yritykset  hallinto  äänioikeus  maksut  Euroopan unioni  Finanssivalvonta 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (11)
Latest publish 16.9.2016 12.06