HE 11/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 NASDAQ OMX Helsinki Oy Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 toimitusjohtaja Antti Lahtinen, Osakesäästäjien Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 Suomen Asianajajaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 lakimies Johanna Palin, Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 asiantuntija Santeri Suominen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 johtava asiantuntija Ville Kajala, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 erityisasiantuntija Marianna Uotinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 15.09.2015 erityisasiantuntija Marianna Uotinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 11/2015 vp TaV 22.09.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 16.9.2016 12.06