HE 11/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheAsian käsittely jatkuu yhdistettynä
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Yksityistielaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä01.03.2018
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä02.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.03.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä08.03.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä14.03.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Päivämäärä08.03.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Päivämäärä13.03.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut08.03.2018
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatyksityistiet  tielautakunnat  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  valtionavut  maakunnat 
Viimeksi julkaistu 15.3.2018 13:37