HE 111/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2018
Säädöskokoelma1228/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2018
Säädöskokoelma1229/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2018
Säädöskokoelma1230/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki osakeyhtiölain 9 luvun 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2018
Säädöskokoelma1231/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2018
Säädöskokoelma1232/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä06.09.2018
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijälainsäädäntöneuvos
Armi  Taipale
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä11.09.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.09.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2018
Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.11.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2018 vp sisältyvien 1.-8.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 111/2018 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä29.11.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä30.11.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.09.2018
Käsittely päättynyt26.10.2018
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatarvopaperimarkkinat  esitteet  arvopaperit  pääomamarkkinat  pienet ja keskisuuret yritykset  sijoittajansuoja  kustannustehokkuus  rahoitusmarkkinat  julkaisut  asetukset  Finanssivalvonta  Euroopan unioni 
Latest publish 9.1.2019 17:04