Latest publish 19.9.2017 14.32
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 113/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Yksityiskohtainen käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
Vahvistettu
09.12.2016
Säädöskokoelma
1081/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä29.06.2016AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajasosiaali- ja terveysministeriHanna MäntyläValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

01.07.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

06.09.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

09.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

10.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 113/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 39/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

15.11.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

16.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 113/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 39/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

18.11.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

21.11.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut07.09.2016
Käsittely päättynyt27.10.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

työttömyysturvaansioturvatyöttömyyspäivärahatomavastuurakennetyöttömyystyöuratyöllisyyspolitiikkakesto