HE 114/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n sekä yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1418/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1419/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1420/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä29.06.2016
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Hanna  Mäntylä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä01.07.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä06.09.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.09.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 114/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 114/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä20.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut07.09.2016
Käsittely päättynyt25.11.2016
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyösuojelu  työsuojelutarkastus  salassapitovelvollisuus  tiedonsaantioikeus  harmaa talous  valvonta  ulkomaalaiset  yhteistoiminta  viranomaiset  viranomaisyhteistyö 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (15)
Latest publish 4.1.2017 14.22