HE 115/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki maksulaitoslain muuttamisesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma58/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki maksupalvelulain muuttamisesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma59/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma60/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä12.11.2015
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Alexander  Stubb
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.11.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.11.2015
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2015
Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 115/2015 vpsisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 115/2015 vpsisältyvät 1.-3.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä09.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä11.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut20.11.2015
Käsittely päättynyt26.11.2015
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmaksupalvelut  maksukortit  siirtohinnat  maksuliikenne  asetukset  riita-asiat  valitukset  muutoksenhaku  yhtiöt  osuuskunnat  Euroopan unioni  Finanssivalvonta 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (11)
Latest publish 20.4.2017 14:23