Latest publish 26.8.2020 10.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 115/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
983/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
984/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki rikoslain muuttamisesta
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
985/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki rikesakkorikkomuksista
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
986/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 29 ja 44 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
987/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä07.07.2016AllekirjoittajaOikeusministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

06.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

07.09.2016
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

26.10.2016
Mietintö pantiin pöydälle 27.10.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

27.10.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 115/2016 vp sisältyvien 1.-22. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 23. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

08.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 115/2016 vp sisältyvät 1.-22. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 23. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

09.11.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

09.11.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut13.09.2016
Käsittely päättynyt25.10.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

rikosasiatrikesakkorangaistusmääräysmenettelysakkotulliviranomaisetpoliisitsyyttäjätliikennevalvontamuutoksenhaku