HE 116/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 116/2016 vp PeV 09.09.2016 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp PeV 09.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp PeV 09.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp PeV 09.09.2016 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp PeV 09.09.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp PeV 23.09.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp PeV 23.09.2016 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp PeV 23.09.2016 professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 28.09.2016 ryhmäpäällikkö Harri Westerlund, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 Sähköalojen ammattiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 SGS Fimco Oy Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 Inspecta Tarkastus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki, Viestintävirasto Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 Sähkötarkastusyhdistys Säty ry Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 toimitusjohtaja Veli-Pekka Vitikka, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 30.09.2016 SESKO ry Asiantuntijalausunto 
HE 116/2016 vp TaV 21.10.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 12.9.2017 13.10