HE 117/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2017
Säädöskokoelma967/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki riistahallintolain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2017
Säädöskokoelma968/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2017
Säädöskokoelma969/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä19.09.2017
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
Allekirjoittajamaa- ja metsätalousministeri
Jari  Leppä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä21.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä22.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä26.09.2017
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2017
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 117/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 117/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä08.12.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä08.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut28.09.2017
Käsittely päättynyt28.11.2017
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatriistanhoito  pyyntiluvat  maksut  riistanhoitoyhdistykset  valtionavut  maanomistajat  luonnon monimuotoisuus  suurpedot  kosteikot  metsät 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (14)
Latest publish 5.12.2018 14:01