Direct link to content

HE 12/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 16.1.2017 9.48
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot