HE 12/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 12/2016 vp SiV 08.03.2016 johtaja Raakel Tiihonen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 12/2016 vp SiV 08.03.2016 erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 12/2016 vp SiV 10.03.2016 pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä, Ylioppilastutkintolautakunta Asiantuntijalausunto 
HE 12/2016 vp SiV 10.03.2016 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 12/2016 vp SiV 10.03.2016 erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 12/2016 vp SiV 10.03.2016 puheenjohtaja Elli Luukkainen, Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto 
HE 12/2016 vp SiV 10.03.2016 hallitussihteeri Matti Sillanmäki, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 16.1.2017 9:48