HE 12/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki konkurssilain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma364/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma365/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma366/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma367/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki velkajärjestelyrekisteristä
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma368/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 2
Annettu
Päivämäärä02.03.2017
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä03.03.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2017
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2017
Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.05.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 12/2017 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 12/2017 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä18.05.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä19.05.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut10.03.2017
Käsittely päättynyt03.05.2017
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatkonkurssi  maksukyvyttömyys  yrityssaneeraus  velkajärjestely  rekisterit  EU-maat  asetukset  Norja  Islanti  Ruotsi  Suomi  tuomioistuimet  toimivalta  suomen kieli  ruotsin kieli  englannin kieli  yritykset  Oikeusrekisterikeskus  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (15)
Latest publish 5.4.2018 12:01