HE 120/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1247/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1248/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1249/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1250/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1251/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 28
Annettu
Päivämäärä18.08.2016
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Juha  Rehula
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.09.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.09.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2016 vp sisältyvien 1.-33. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 120/2016 vp sisältyvät 1.-33. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä12.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä13.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.09.2016
Käsittely päättynyt08.11.2016
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöeläkkeet  kuntoutustuki  työkyvyttömyyseläkkeet  tartuntataudit  eläkekarttuma  tapaturmavakuutus  työttömyyspäivärahat  vanhentuminen  petos  Kansaneläkelaitos  Eläketurvakeskus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (4)
Latest publish 29.12.2016 13:30