HE 120/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma921/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma922/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma923/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma924/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä19.09.2017
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajatyöministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä21.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä22.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä26.09.2017
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2017
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.11.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 120/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.11.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.11.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.09.2017
Käsittely päättynyt27.10.2017
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmatkustaminen  matkailuyritykset  valmismatkat  valvonta  maksukyvyttömyys  vakuudet  rekisteröinti  direktiivit  kuluttajansuoja  matkat  tiedonsaantioikeus  Euroopan unioni  Harmaan talouden selvitysyksikkö  Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (14)
Latest publish 21.12.2017 11:08